Fanø dansens historie

Der er historisk vidnesbyrd om lokale dansemusikere i både Nordby og Sønderho fra begyndelsen af 1700-tallet.

Fanødansene har muligvis udviklet sig fra polskdansen, som kom til Norden i 1600-tallet. De fleste dansemelodier er gamle polskdanse-melodier. (3-trins polsktrin-lignende runddans, men, på Fanø, lige takt i musik!).

Dansene Fannik og Sønderhoning har udviklet sig forskelligt i de to sogne, da Nordby og Sønderho var fysisk adskilt af 10 km. sandørken indtil en vej blev anlagt i 1904. Indtil da foregik kontakt nord/syd pr. båd eller via stranden.

I Sønderhoningdans bruger man "march/runddans" og i Fannikkedans "runddans/runddans på stedet avet om" (markeres med et tramp og kaldes at "gå over stag", som på sejlskibe). Selve runddansen højre om er i begge danseformer med de samme Fanøtrin. Forskellige armfatninger.

Sidst i 1800-tallet begynder man at danse Fannik i Sønderho og Sønderhoning i Nordby. Musikstykkerne er de samme, men de har også i nogen grad udviklet sig med forskellighed. Melodivandringen nord/syd gik begge veje. At flest melodier er noteret som Sønderhoning skyldes kun, at man holdt længst fast i lokaldansen i Sønderho, mens man i Nordby også begyndte at danse nyere danse.

I løbet af 1900-tallet dansede man stadig mest Fannik i Nordby og Sønderhoning i Sønderho, men gradvist brugte man begge danse, som i dag.